Den baskiske tragedien

Den ene har fått sin bror og sine beste venner drept. Hun voktes av væpnede menn døgnet rundt. Den andre har en sønn og en bror i fengsel, dømt for drap og terror.