Dansker sluppet fri av pirater

De somaliske piratene kan ha fått 3,5 millioner kroner i løsepenger.