Her er McCains tale

Dette er talen som John McCain ga i Arizona da det ble klart at han hadde tapt valget.