- Afrika bør satse på et effektivt jordbruk

Globaliseringen kan bidra til å redusere fattigdom i u-land. Men ikke nødvendigvis. I mange land i Afrika har fattigdommen i stedet økt.