Får støtte frå ministeren

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen meiner alkohol fort kan føre med seg problem, i eit stressande og farleg oppdrag langt frå heime.