Hurra for Mugabe

Mens folket sliter for å overleve, feirer Zimbabwes president Robert Mugabe 83-årsdagen i sus og dus - med Hitler-bart.