- En håpets pristildeling

KrF-leder Dagfinn Høybråten betegner tildelingen som «håpets fredspris».