- Ingen beviser for at Iran utvikler atomvåpen

Det foreligger ingen beviser for at Iran har, eller noensinne har hatt et atomvåpenprogram, slår Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) fast.