G8 vil kutte 50 prosent av utslipp

Halvparten av alle klimagassutslipp skal kuttes innen 2050, er G8-lederene blitt enige om.