Obama: - Økonomien blir verre uten mottiltak

Det går fra vondt til verre for USAs kriserammede økonomi om det ikke iverksettes drastiske mottiltak så raskt som mulig, sier påtroppende president Barack Obama.