Avvikler atomprogramet

Nord-Korea har gått med på å uskadeliggjøre enheter ved atomanlegget Yongbyon innen utgangen av 2007.