«Hæren må være forberedt»

Nasjonal enhet. Skille mellom religion og stat. Kamp mot PKK. Svikter regjeringen her, må hæren gripe inn, sier en av Tyrkias gamle generaler.