• FOTO: Troens Bevis

- Jeg tror på en god slutt

Mathilde Moland fikk lørdag snakke med sin sønn Tjostolv alene i fengselet i Kisangani i to og en halv time.