Slåss om gisler

Somaliske grupper i kamp om britiske gisler.