Kosovo erklærer uavhengighet

Kosovo vil erklære seg uavhengig fra Serbia søndag.