Men kjernekraften var ikke død

20 år etter Tjsernobyl-katastrofen opplever verdens atomindustri en ny vår. Europa rundt står planene om nye kjernekraftverk i kø. Det samme skjer i Asia og Amerika. Rekorddyr olje, sug etter stadig mer energi og krav om kutt i CO2-utslippene er noe av forklaringen.