Hjem til ruiner - og håp

Enkene etter 23 års krig baker brød og selger dem på gatene i Kabul for å overleve. Familier selger døtre som barnebruder for å skaffe seg nytt livsgrunnlag.