Døende stjerne ånder ut

En døende stjerne viser sitt siste åndedrett gjennom et radioteleskop.