Mot enighet om Wye-avtalen

Jerusalem: Israel og palestinerne har gjort fremskritt i forhandlingene om iverksettelse av Wye-avtalen gg tror på full enighet innen kvelden er omme.