Sveits sperrer 24 konti for å bekjempe terror

Sveits har sperret 24 bankkonti som tilhører personer, selskaper og organisasjoner som USA mener er med på å finansiere terrorisme.