- Russland trenger ingen buffer mot NATO

Russland må regne med at NATO utvides fram til Russlands grenser, fremholder USAs president George Bush.