6333 savnet i New York

Nesten tusen flere er savnet fra World Trade Center enn det ble oppgitt tirsdag. Det oppjusterte tallet er 6333.