Urin mot sur nedbør

Utslipp fra dieselbiler bidrar til sur nedbør verden over. Nå vil nederlandske forskere bruke urin for å redusere utslippene.