"Enzo" avliven ved mistyding

"Avlevera" vart til "avliva". Mistydinga fekk fatale konsekvensar for katten "Enzo" frå Austevoll. Katten skulle kastrerast på Stord dyreklinikk, men vart i staden avliva.