India søker om gigantisk lån

New Delhi: India søker om 1,5 milliarder dollar i lån fra Verdensbanken og Asias utviklingsbank.