Studenter knebles i Sør-Korea

Ett år etter at president Kim Dae-Jung fikk fredsprisen arresteres studenter for politisk aktivitet i Sør-Korea. Ironisk nok for å ha brutt loven presidenten selv ble arrestert under i sin kamp for demokrati.