Stadig lengre transport

Storfe, sauer og gris fraktes over stadig større avstander før de slaktes. På den måten blir det ikke bare vanskelig for oss forbrukere å vite hvor kjøttet egentlig kommer fra, men virus som munn- og klovsyke spres også til et større område.