Paven har Parkinson

En av Johannes Paul IIs leger bekrefter at den 80 år gamle paven lider av Parkinsons sykdom.