Britenes metriske martyr

Britene klynger seg til det gamle imperiets vektenheter. Myndighetene har sagt at EUs direktiv om kilo og gram veier tyngre. En grønnsakshandler i Sunderland har utfordret det metriske tyranniet.