Norge åpner for mat fra EU

Norske forhandlere tilbød i går EU å kutte tollsatsene for matimport så mye at det årlige tapet for Staten kan beløpe seg til 200 millioner kroner.