200.000 barn til salgs

Minst 200.000 barn blir kjøpt og solgt i Vest- og Sentral-Afrika i løpet av ett år, ifølge tall fra FNs barnefond UNICEF.