• FOTO: XINHUA

Reddet etter én uke i oversvømt gruve

114 gruvearbeidere er reddet ut fra en oversvømt kullgruve i Kina, der de har vært innesperret i over en uke.