EU kjører hestekur

Testing, analyser og rapportering for hestekjøtt i matvarer skal koordineres med EU. - Poenget er å få det inn på et europeisk nivå, sier ESA.

Publisert Publisert
iconDenne artikkelen er over syv år gammel

Det europeiske frihandelsforbundet EFTA vil nå samkjøre prøvetaking, analyse og rapportering for hestekjøtt i matvarer i Norge og Island. Det ble vedtatt av EFTAs overvåkningsorgan ESA i dag.

Mattilsynet bestemte fredag at norske produkter skulle DNA-testes, og tirsdag kom EU med en anbefaling på hvordan disse testene skulle gjennomføres. All informasjon vil nå bli gitt videre til EU-kommisjonen og lagt inn i det europeiske meldesystemet for helsefarlig mat og fôr, slik at alle myndigheter i EØS umiddelbart får tilgang til den.

— Ingen av landene hadde noen innvendinger mot dette. Norge har jo lagt planer for hvordan det skal testes, mens det på Island allerede er testet en del. Poenget er å få det inn på et europeisk nivå, der man melder inn eventuelle funn, sier Trygve Mellvang-Berg, informasjonssjef i ESA.

Hestekjøtt-testing i EU

EU-kommisjonen har allerede vært ute med retningslinjer for hvordan for testene skal gjennomføres i de 27 EU-landene.

— Norge er godt integrert i dette samarbeidet på europeisk nivå, og samarbeider for å få klarhet i hvor hestekjøttet kommer fra, sier Mellvang-Berg.

ESA-planen har en måneds varighet, og består av to konkrete tiltak. Det ene er å avdekke umerket hestekjøtt i matvarer, det andre er å avdekke mulige medisinrester i hestekjøtt ment for konsum.

Det skal gjøres en prøve for medisinrester per 50 tonn hestekjøtt, i tillegg til at mat som tilbys forbrukere merket med storfeinnhold skal testes for å avdekke umerket hestekjøtt.

Etter en evaluering kan kontrollen bli forlenget med to måneder.

Planen innebærer jevnlig rapportering av kontrollresultatene fra Norge og Island til ESA, inkludert informasjon om prøvetakning, analyser utført og oppfølgingskontroller. Ved funn av hestekjøtt vil landet hvor dyrene ble sertifisert for slakting også bli innrapportert.

Jobber med testutvalg

Mattilsynet jobber nå med å lage et produktutvalg og en prøveplan for hvilke produkter som skal testes for hestekjøtt, og håper å begynne testing av matvarer fra 1. mars. Minst femti produkter som er innholdsmerket med storfe skal testes for hestekjøtt. På lovlig slaktet hest skal man ta ut ti prøver og sjekke for medisinsporer.

Publisert