I undersøkelsen kommer det også fram at fem— ti CT-undersøkelser i barndommen gir tre ganger så høy risiko for leukemi.

— Det er godt kjent at stråling kan forårsake kreft, men det er en pågående vitenskapelig debatt om hvorvidt forholdsvis lave doser stråling, som slike man utsettes for i CT-undersøkelser, øker kreftfaren, og hvis så, hvor mye, sier Amy Berrington de Gonzales, kreftforsker ved USAs folkehelseinstitutt.

Den nye undersøkelsen, påpeker hun, gir direkte beviser for en slik sammenheng. Amerikanske, britiske og canadiske forskere har samarbeidet om studien, hvor nærmere 180.000 pasienter ble fulgt gjennom 20 år. Av disse fikk 74 leukemi og 135 hjernekreft.

David Spiegelhalter, ekspert i risikoanalyse ved Cambridge University, påpeker at det er viktig å se undersøkelsen i rett sammenheng. Kreftfaren må veies mot nytten av CT, understreker han.

— Denne undersøkelsen antyder at det er en risiko på 1 til 10.000 for at CT i barndommen vil føre til leukemi ti år senere, sier Spiegelhalter.

Funnene er presentert i siste utgave av det velrenommerte forskningstidsskriftet The Lancet.