«De fleste av de alvorlige bruddene på menneskerettighetene som er dokumentert i denne rapporten, ble begått av hæren og sikkerhetsstyrkene,» står det å lese i rapporten til FNs menneskerettighetsråd.

Men også de væpnede opprørerne har mange grove brudd på samvittigheten, blant dem likvideringer, bortføringer og tortur av bortførte soldater, heter det. Opprørerne har bortført soldater for å bytte dem mot fanger i fengslene.

Blant bruddene som er begått av regimet, er bombardering av boligområder og likvideringer, ofte utført som ledd i operasjoner mot områder der opposisjonen står sterkt.

Panelet, som ble oppnevnt av Menneskerettighetsrådet i fjor og er ledet av den brasilianske eksperten Paulo Pinheiro, har gjennomført 214 intervjuer siden mars, men har ikke fått lov å reise til Syria.

I rapporten heter det at det er et klart mønster av blokader av landsbyer og nabolag for å få tak i etterlyste mennesker og deres familier.

Panelet har også funnet at barn har dødd på grunn av mangel på legebehandling som følge av blokadene, og at barn ofte er drept eller såret i angrep på og skyting mot sivile områder. Dessuten er det påvist at fanger som er skadd av tortur, er nektet legebehandling.

Panelet peker også på at regimet i mange tilfeller systematisk har nektet befolkningen i utsatte områder tilgang på mat og vann.