Høye stråleverdier i Japan var en feil

Kraftverket dementere høye stråleverdier. Måling skal ha vist ti millioner ganger høyere stråling enn normalt.