I februar var norske myndigheter ferdig med å behandle asylsøknadene til de afghanske tolkene, men de tre får likevel prøve sin sak nå, skriver VG.

Årsaken skal være at flere tolker som jobbet for de norske styrkene ikke var til stede da Utlendingsdirektoratet gjennomført asylintervjuer med rundt 50 tolker i Afghanistan i fjor. De skal ha vært på permisjon, ute på oppdrag eller hadde nettopp avsluttet arbeidsforholdet.

Totalt har seks afghanere henvendt seg etter at søknadsprosessen ble avsluttet.