Det melder BBC. Den muslimske predikanten fikk på 1990-tallet asyl i Storbritannia, men siden 1999 har han vært ettersøkt for terrorisme i Jordan.

Et sivilt dommerpanel i sikkerhetsdomstolen i hovedstaden Amman har nå avsagt en kjennelse hvor Qatada frikjennes for anklagen om å ha planlagt å utføre terrorangrep i Jordan 1998.

Samtidig utsatte domstolen kjennelsen i en annen tiltale til september. Qatada var fra før dømt for terrorplanlegging in absentia, men dommen ble erklært ugyldig fordi den var basert på bevis som kan ha blitt fremskaffet gjennom å torturere andre personer som var tiltalt i saken, ifølge BBC.

Abu Qatada forblir inntil videre i jordanske myndigheters varetekt, ettersom han fortsatt er tiltalt i en annen sak som er knyttet til angivelige planer om terrorangrep under nyttårsfeiringen i Jordan i 2000.