— Observasjonen fyller kravene for det høyeste bedømmingsnivået for ubåt og er avgjørende for å konstatere krenkelsene, sa Sverker Göranson på en pressekonferanse.

Svenske myndigheter bekreftet fredag at de har beviser for at en fremmed miniubåt har krenket Sveriges territorium, nesten en måned etter at det ble satt i gang en ubåtjakt i Stockholms skjærgård.

Göranson viste i tillegg til tre ulike observasjoner som ifølge Aftonbladet er blitt kategorisert med nest høyest troverdighet.

Bildet som en privatperson tok hvor et objekt ses ute i havet med hvitt sjøskum rundt, er blitt publisert i flere medier, og er en av observasjonene.

— Dette er et fenomen som oppstår når vannet trykkes ut gjennom ventiler på en ubåt, sa Göranson.

I tillegg ga en av forsvarets korvetter kraftige indikatorer på et sted hvor et ferskt bunnspor ble oppdaget.

Den siste observasjonen ble gjort fra en høyde av en person som er bosatt i skjærgården. Observasjonen, som beskrives som en undervannsfarkost ifølge Svenska Dagbladet, ble også gjort av andre.