FN innkaller til krisemøte om Øst-Afrika

FN kaller inn til ekstraordinært møte om tørkekatastrofen på Afrikas Horn, der deler av Somalia er rammet av hungersnød.