Striden har stått om lønns— og arbeidsvilkår i bedrifter som tar oppdrag for de offentlige her i landet, skriver Klassekampen.

Nye forskrifter om dette ble innført av den rødgrønne regjeringen i 2008. ESA krevde forskriften trukket tilbake og mente at den stred med EØS-avtalens artikkel om fri bevegelse av tjenester og mot utsendingsdirektivet.

Tidligere arbeidsminister Hanne Bjurstrøm nektet å bøye seg for kravet, og denne kampen mot ESA er nå kronet med seier.

Etter at Norge foretok noen mindre justeringer i forskriften slik at den omfattet noe færre bransjer, velger ESA å la saken falle.

— Er man fast i klypen og sier tydelig ifra, så gir det resultater, sier Fagforbundets leder Jan Davidsen. Han mener Bjurstrøm fortjener ros.

— Politikerne må bruke handlingsrommet i regelverket for å beskytte norsk arbeidsliv, sier han.