— Vår forskning viser at røykeforbud er en effektiv måte å beskytte helsen til våre barn på, sier Jasper Ben ved Centre for Population Health Sciences ved universitetet i Edinburgh.

Europeiske og amerikanske forskere har undersøkt hvilken effekt røykeforbud har hatt på folkehelsen og presenterer sine funn i siste utgave av legetidsskriftet The Lancet.

Både andelen fortidligfødte og antallet innleggelser som følge av astma-anfall viser seg å falle med 10 prosent innen ett år etter at røykeforbudet trer i kraft, konstaterer de.