De over 50 avtalene ble undertegnet av Kinas president Xi Jinping og hans franske kollega François Hollande i Paris onsdag.

Xi er på besøk i Frankrike som et ledd i markeringen av at det er 50 år siden de to land opprettet diplomatiske forbindelser.

Kina skal blant annet kjøpe 70 Airbus-fly til en samlet verdi av drøyt 60 milliarder kroner fra Frankrike.

Airbus Helicopters har samtidig inngått en samarbeidsavtale med det kinesiske selskapet Avicopter om produksjon av 1.000 sivile helikoptre de neste 20 årene.

Det er også inngått samarbeidsavtaler innenfor områder som atomkraft og bilproduksjon, og Hollande legger ikke skjul på at han er fornøyd.

— Kontrakter for 18 milliarder euro - det betyr arbeidsplasser, vekst og framfor alt betydelige muligheter for de kommende årene, sa Hollande onsdag.

Frankrike hadde i fjor et handelsunderskudd med Kina på 215 milliarder kroner, og Hollande understreket onsdag overfor Xi at han ser det som sin plikt å balansere handelen mellom de to land.