Norge nektet å kjøpe amerikansk rakettvåpen

Da Norge avslo å kjøpe amerikanske panservernvåpen vakte det oppstyr. USAs ambassadør mente avslaget kunne true det norske kampflykjøpet.