Tiltakene som er satt inn betyr at 90 millioner barn har fått lov å vokse opp, i stedet for å bukke under for vanlige sykdommer som diaré, malaria og lungebetennelse eller på grunn av fødselskomplikasjoner. Det slås fast i en fersk UNICEF-rapport.

Likevel vil ikke verden nå målet om å redusere barnedødeligheten med to tredeler fra 1990 til 2015. I stedet vil reduksjonen skje innen 2028. Anslagsvis 35 millioner barn, som ville vært reddet hvis FNs tusenårsmål ble nådd innen fristen, vil i stedet dø.

Mange lavinntektsland, som Bangladesh og Niger, kan vise til gode resultater i kampen mot barnedødelighet, viser rapporten. Men det er fortsatt svært risikabelt å komme til verden i fattige land. Hvert år dør én million barn på sin egen fødselsdag. 44 prosent av alle dødsfallene skjer i løpet av de første fire leveukene. Dårlig hygiene og mangel på helsehjelp og medisiner bidrar til det. Mange spedbarn kunne dessuten vært spart for sykdom og underernæring hvis de ble ammet.

UNICEF påpeker også at dersom mor kan lese, har et barn 50 prosent større sjanse til å oppleve sin femte fødselsdag. (NTB)