Avisa The Independent vil ikke avsløre hvor basen ligger, men sier den kan fange opp epost, telefonsamtaler og annen internettrafikk for USA og andre etterretningstjenester.

Informasjonen samles inn ved å tappe undersjøiske fiberoptiske kabler i området. Den sendes så tilbake til etterretningstjenesten GCHQ i England, som deler den med NSA i USA.

Opplysningene er hentet fra lekkasjene til Edward Snowden, som først ga dem til The Guardian tidligere i år.