- Oppvarmingen har flatet ut

Den globale temperaturøkningen har flatet ut de siste femten årene. Vulkaner, lavere solaktivitet og andre naturlige svingninger kan være årsaken, sier professor Eystein Jansen.

Publisert Publisert

LANGSOMMERE: Smeltende isfjell utenfor østkysten av Grønland. Den globale oppvarmingen har gått langsommere de siste femten årene. Klimaforskere avviser at det er et tegn på at klimaendringene har stanset opp. Foto: John McConnico, Ap

  • Atle Andersson
iconDenne artikkelen er over seks år gammel

Lekkasjer fra den kommende hovedrapporten til FNs klimapanel viser at den globale temperaturøkningen i perioden 1998 til 2012 har vært lavere enn det som har vært trenden i tiårene før.

Organisasjonen Klimarealistene, som er kritisk til den etablerte klimaforskningen, sendte denne uken ut en pressemelding der de blant annet hevder at den «globale oppvarmingen stoppet opp i slutten av det forrige århundret».

«Ikke over»

Kommende fredag legger FNs klimapanel (IPCC) frem første del av den neste hovedrapporten i Stockholm. Den forrige kom i 2007. Utflatingen i oppvarmingen blir drøftet i rapporten, ifølge professor Eystein Jansen, som er direktør ved Bjerknessenteret. Jansen er også en av bidragsyterne til rapporten.

Les også

Avviser global nedkjøling

Jansen tilbakeviser Klimarealistenes utsagn om at den globale oppvarmingen opphørte fra slutten av 1990-tallet.— At økningen i overflatetemperaturen på jorden ikke er så sterk som den var på 1980- og 90-tallet, betyr ikke at vi står oppe i en global nedkjøling. 2000-tallet var varmere enn 1990-tallet. Felles for hvert av de siste tiårene er at de har vært varmere enn det foregående.

- Lavere solaktivitet

- Men hvordan forklarer dere at temperaturøkningen har flatet ut?

— Klimapanelet peker i den kommende rapporten på flere faktorer som kan ha bidratt til dette. Solaktiviteten har vært liten de siste årene, noe som særlig påvirker nordområdene. Her snakker vi om en nedkjølingseffekt på anslagsvis en tiendedels grad i globalt gjennomsnitt, sier Jansen.

Den totale solinnstralingen varierer over tid, og knyttes til syklusene i den såkalte solflekkaktiviteten. Høy aktivitet gir økt solinnstråling til jorden og omvendt.

Flere utbrudd

— Vi har også registrert økt hyppighet av vulkanutbrudd i tropiske områder, og utslippene av partikler bidrar til en viss nedkjøling. En tredje faktor er havstrømmene. Det er dokumentert en intensivering av sirkulasjonen i havene, blant annet blir mer varme blir absorbert i de dypere delene av Stillehavet og Atlanterhavet, sier Eystein Jansen.

Den viktigste årsaken till at oppvarmingen har flatet ut er, ifølge Jansen og hans forskerkolleger, den såkalte multidekadiske variabiliteten. Det er langperiodiske naturlige svingninger som foregår parallelt med den globale oppvarmingen.

«Gode skøytevintre»

— Vi så den samme nedkjølingen og utflatingen på 1950 og -60-tallet, da vi hadde mange gode skøytevintre i Bergens-området. Deretter kom en varmere periode i de påfølgende tiårene. På Bjerknessenteret har vi også data som viser lignende sykluser også i tidligere epoker.

Les også

Klimaforsker tror temperaturen på jorden vil synke fremover

– Oppvarmingen fortsetter likevel, trass i disse faktorene som virker nedkjølende. Forklaringen er de menneskeskapte bidragene til drivhuseffekten gjennom utslipp av CO2 og andre klimagasser, sier Jansen.Klimarealistenes pressemelding er et sammendrag av hovedkonklusjonene i rapporten «Nongovernmental International Panel on Climate Change». Bak rapporten står såkalte klimaskeptikere som avviser store deler av innholdet i rapportene fra FNs klimapanel.

«Uredelig»

Klimarealistene skriver blant annet at jordens temperatur har variert naturlig med mange grader i tidligere geologiske perioder, og at det ikke finnes beviser på at en oppvarming på to grader vil være skadelige for det økologiske miljøet.

— Det er uansvarlig og uredelig å sammenligne dagens situasjon med tidligere perioder slik Klimarealistene her gjør. Endringene de beskriver foregikk gjennom tusener av år. Nå opplever vi den samme temperaturøkningen i løpet av 150 år, og da blir effektene for natur og økologi langt mer alvorlig, sier Eystein Jansen.

Publisert

Les mer om dette temaet

  1. «Vi tar klima på alvor»