Alle de 25 statsrådene fikk torsdag beskjed om å rydde kontoret, og ingen er i tvil om hvorfor, selv om Banda ikke offisielt har oppgitt noen grunn.

Malawi har vært rystes av flere omfattende korrupsjonsskandaler den siste tiden. Ved ett tilfelle ble det avdekket en utbetaling på 18 millioner kroner fra Bandas kontor til et ikke-eksisterende selskap.

Ved et annet tilfelle ble det funnet 750.000 kroner i kontanter hjemme hos en tjenestemann som hadde en årslønn på drøyt 7.000 kroner.

Ti tjenestemenn er pågrepet, anklaget for korrupsjon de siste dagene, og i forrige måned ble ni politimenn dømt til 14 års fengsel for det samme.

Stor mottaker

Malawi mottok i fjor over 400 millioner kroner i norsk bistand og var en av de største mottakerne i Afrika.

De siste 20 årene har landet mottatt over 3,5 milliarder kroner i bistand fra Norge, til tross for økende bekymring over korrupsjon.

Fra 2004 til 2011 bidro Norge med hele 940 millioner kroner til helsevesenet i landet, blant annet i form av vaksine og legemidler.

Riksrevisjonen konstaterte nylig at 70 prosent av all antibiotika innen helsevesenet i Malawi, forsvinner før det når ut til pasientene.

Kreve tilbakebetaling

I 2011 krevde Norge at Malawi måtte betalte tilbake 21 millioner bistandskroner, fordi de var brukt til andre formål enn de var øremerket for.

— Vi ønsker å sende et tydelig signal om at vi har nulltoleranse for korrupsjon og misbruk av midler, sa daværende utviklingsminister Erik Solheim (SV).

EU følger også utviklingen i Malawi med kritisk blikk og gjorde det torsdag klart at 235 millioner kroner i bistand vil bli holdt tilbake til myndighetene i landet har tatt grep for å bekjempe korrupsjon.

— Det trengs en opprydding før vi overfører disse pengene, sier lederen for EU-delegasjonen i Malawi, Alexander Baum.