Summen inkluderer et bidrag på 25 millioner kroner gjennom FNs nødhjelpsfond.

— Behovene på Filippinene er svært store og det er viktig å bidra raskt slik at livreddende tiltak kan iverksettes umiddelbart, sier utenriksminister Børge Brende (H).

Utenriksministeren informerte om bidraget i forbindelse med et møte med FNs generalsekretær Ban Ki-moon i New York onsdag.

Støtten går til livreddende hjelp gjennom FN, Den internasjonale Røde Kors-komiteen og andre organisasjoner som er en del av det koordinerte hjelpearbeidet.