• KRIGSFLYKTNINGER: Sami Jalal og familien flyktet fra det krigsherjede Aleppo i Syria sammen med familien. - Barna har ikke gått på skole på to år, sier han. FOTO: Katinka Hustad

Bulgaria er flyktningenes nye port til Europa

Tidligere kom om lag 400 flyktninger og migranter i året over grensen mellom Tyrkia og Bulgaria. Nå kommer opp mot 100 om dagen.